Zabójstwo Kennedy-ego
Jak widać amerykanie budzą się powoli ze snu