In Debt We Trus - America Before the Bubble Bursts
Zaufanie do długu - Ameryka przed tym jak bąbel wybuchnieO pieniądzu i bankach.

Wersja angielska.