The Money Masters - How International Bankers Gained Control of America
Władcy pieniądza - jak międzynarodowi bankierzy zdobyli kontrolę nad Ameryką

Film jest podzielony na 21 kawałków

kawałek 1


kawałek 2


kawałek 3


kawałek 4


kawałek 5


kawałek 6


kawałek 7


kawałek 8


kawałek 9


kawałek 10


kawałek 11


kawałek 12


kawałek 13


kawałek 14


kawałek 15


kawałek 16


kawałek 17


kawałek 18


kawałek 19


kawałek 20


kawałek 21


Film o tym jak międzynarodowi bankierzy zdobyli kontrolę nad Ameryką. Zaprezentowano tu bardzo cenne historyczne informacje na ten temat.
Bardzo niewielu ludzi zna przedstawione w nim zagadnienia. Tym bardziej warto dowiedzieć się jak tworzony jest współczesny system niewolnictwa oparty na długu.